وبلاگ

نوشته‌های برچسب روحانی

وزیر آینده ICT چه کسی باشد؟

وزیر آینده ICT چه کسی باشد؟

آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی خود در مورد انتخاب وزراء به دارا بودن چند ویژگی، توانمندی، تجربه و مقبولیت صنفی اشاره داشته‌اند. حال اگر همین معیارها را مدنظر قرار دهیم تعداد افراد واجد شرایط برای تصدی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار معدود می‌شوند، که می‌توان آنها را در دستگاه های دولتی، دانشگاهی و […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در: مخابرات

ارسال دیدگاه (0) ←