فرم استخدام

لطفا فرم استخدامی زیر را به دقت پر نمایید, توجه داشته باشید صحت اطلاعات وارد شده در مصاحبه حضوری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

همچنین علاقمندان به استخدام در شهرکرد میتوانند روزمه خود را در بخش استخدام سایت راست چین به نشانی https://careers.rtl-theme.com ارسال نمایند

فرم استخدام شرکت رایانیک


1 فرصت های شغلی
2 مشخصات فردی
3 تخصص و سوابق کاری

    امکان انتخاب چند موقعیت شغلی وجود دارد