فرم استخدام در اصفهان و شهرکرد

لطفا فرم استخدامی زیر را به دقت پر نمایید, توجه داشته باشید صحت اطلاعات وارد شده در مصاحبه حضوری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 فرم استخدام شرکت رایانیک